top of page
Tillbaka till skolan

VANLIGA FRÅGOR

Hur förbereder jag mig för min inledande konsultation?

Förbered dig gärna genom att skriva ner information om nuläget. Vad är det som utmanar och blir ett problem? Vad har gjorts tidigare för att lösa problemet och vad blev resultatet?

Tillsammans kommer vi sedan fram till hur vilka behov ni har för att komma vidare. Konsultationen kan ske digitalt via Teams eller telefon.

Hur kan jag anlita dig?

Du kommer enklast i kontakt med mig genom att maila info@malinkruse.com eller ringa 0761-898228. Alternativt att du lämnar dina uppgifter under Kontakt, så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Kan vi anlita dig för en längre tidsperiod?

Det går utmärkt att anlita mig för en längre tidsperiod. Vi kommer tillsammans fram till uppdragets
innehåll och tidslängd.

bottom of page