top of page

MINA TANKAR OM SKOLAN

 • vi utvecklas och lär genom kollegialt lärande

 • allt utvecklingsarbete utgår från forskning och beprövad erfarenhet 

 • elever ska ges möjlighet att vistas  i en lärmiljö där de uppmuntras att vara nyfikna och delaktiga i sin egen kunskap - och sociala utveckling 

 • vi vågar tänka utanför givna ramar i vårt arbete med att öka våra elevers måluppfyllelse och skolnärvaro

DSC04196_edited.png
En klassrummet Lecture

ETT FRAMGÅNGSRIKT ELEVHÄLSOARBETE

Ett framgångsrikt elevhälsoarbete behöver den mångfald som finns när elevhälsans professioner och skolans övriga personal ges utrymme att arbeta tillsammans. Samverkan i frågor som bidrar till ökat lärande och ökad utveckling för skolans elever. Jag kan stötta er i den samverkan. Det kan vara frågor som rör hur skolan ska organisera elevhälsans arbete, utveckla skolans lärmiljöer eller stötta i arbetet med pedagogiska utredningar.

Händerna upp

Erfarenheter

 • biträdande rektor

 • skolövergripande ansvarig specialpedagog

 • ämneslärare år 4-9
   

Utbildning

 • specialpedagogiska programmet, GU

 • ämneslärare svenska och svenska som andraspråk, GU
   

Kompetenser

 • systematiskt kvalitetsarbete

 • skolutveckling – skolledning - elevhälsans organisation och arbete

 • forskning

 • utredningar och kartläggning

 • handledning

 • organisera och leda arbetet kring särskilda undervisningsgrupper och nyanländas lärande

 • vårdnadshavares behov stöd och handledning

bottom of page