top of page

VÄLKOMMEN

Skolan har flera olika uppdrag. Dessa beskrivs bland annat i läroplanerna och är ofta väl förankrade i skolans organisation. De  är, på olika sätt,  kopplade till elevers lärande, hälsa och sociala utveckling. Ibland uppstår det situationer i någon av skolans olika verksamheter där skolans resurser inte räcker till eller det behövs att någon kommer in med ett annat perspektiv. 

Utifrån era specifika behov, utarbetar ni och jag tillsammans en handlingsplan för en skräddarsydd insats på organisation- grupp eller individnivå. I mitt arbete som specialpedagogisk konsult har jag, vid behov, ett nära samarbete med speciallärare med inriktning matematik och med kurator.

Privat handledning

OM MIG

Mitt namn är Malin Kruse och jag jobbar som specialpedagogisk konsult. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med skolutveckling bland annat med på fokus på elevhälsans förebyggande,  hälsofrämjande och åtgärdande arbete, samt arbete med barn med NPF och IF. Under mina yrkesår i skolan har jag bland annat haft uppdrag som biträdande rektor med specialpedagogisk kompetens, skolövergripande ansvarig specialpedagog och ämneslärare år 4-9.

KONTAKT

Tack för ditt meddelande, jag återkopplar inom kort.

Gymnasievänner

INFO

Malin Kruse
0761-898228
Registrerad för FA-skatt
Momsreg. 650924-5046

bottom of page